Érdekességek

Gyermekkora

Sissi gyerekként sokat lovagolt, festett, rajzolt, horgászott vadászott,

és gyalogtúrákon vett részt.

Az édesanyja szorgalmazta a tanulást. Viszont nem lehetett rávenni ilyesmire, csak úgy lehetett nyugodtan leültetni, ha a nevelő a székhez kötözte az óra alatt.

De az apja gyakran elvitte a hegyekbe, vagy ketten beöltöztek szegényembernek, és parasztlakodalmakba jártak el. Miksa herceg citerázott, az ifjú hercegnő pedig táncolt a zenére.

Esküvő

 Sisinek rengeteget kellett tanulnia. Az esküvig hátralév pár hónapban pótolnia kellett mindazt, amit a neveltetésben és képzésben elmulasztottak. Ausztria történelme volt a legfontosabb, melyet Majláth János gróf,történettudós tanított. Erzsébet évekkel később is elismeréssel beszélt tanáráról.Ferenc József 1854. április 24-én a bécsi ágoston-rendiek templomában fényes ünnepségek keretében feleségül vette Elisabeth Wittelsbach bajor hercegnőt.Az ifjú császárnét nem készítették fel az igen nehéz, komoly feladatokkal járó császárnéi szerepre. A társasági illemet megtanulta, bár Possenhofenben nem kellett sokat törődnie vele. Anyanyelvén, a németen kívül beszélt angolul és franciául. (évekkel később tanult meg magyarul és újgörögül.) Európa egyik legkonzervatívabb udvarának etikett előírásait nem tudta, nem akarta elfogadni. Nem érezte jól magát az "aranykalitká"-ban. Az addig szabad és gondtalan életet élo Erzsébet egyszerre egy zárt, előírásos világba került, ahol bármit tett, rossz volt. Férjével keveset lehetett együtt, hisz lefoglalták a mindenkori államügyek, ám annál többet az ott állandóan bíráló anyóssal, akitől rettegett. A Zsófia-Erzsébet konfliktus meghatározta a császárné későbbi életét, viszonyát az udvarral.Bármilyen jelentéktelen helyet foglalt is el Sisi az udvarban, népszerűsége a lakosság körében egyre nőtt. E népszerűségnek politikai okai is voltak; amióta a császár megnősült, óvatos liberalizálódási folyamat kezdődött. A politikai foglyokat hamarabb kieresztették vagy amnesztiában részesültek. A börtönökben megszüntették a láncraverést. Köztudomású volt, hogy ezek az intézkedések semmiképpen sem Zsófia főhercegné hatására történtek, ő továbbra is a legnagyobb szigorúságot követelte az 1848-as forradalmárokkal és egyéb lázadókkal szemben.

 

 

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Szerinted Erzsébet királyné szép volt?
Ő volt a legszebb!
Elég szép volt.
Szép volt.
Elment.
Nem volt olyan szép.